News Categories Users + Create topic Tools Formulynas Matematikos formulių, taisyklių ir pamokų rinkinys Matavimo vienetai Matavimo vienetų sąryšiai ir jų konvertavimas Testai Interaktyvūs realiu laiku sprendžiami matematikos testai Egzaminai Ankstesnių metų matematikos PUPP ir VBE užduotys su sprendimais Log in
       

Short multiplication formulas (polynomial identities)

Algebra

Square of sum and difference, difference of squares, cube of sum and difference, sum and difference of cubes formulas.
$$\qquad{(a \pm b)^2 =a^2 \pm 2ab+b^2}$$ $$\qquad{(a \pm b)^3 =a^3 \pm 3a^2b+3ab^2 \pm b^3}$$ $$\qquad{a^2 - b^2 =(a-b)(a+b)}$$ $$\qquad{a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)}$$
Binomial formula, where [tex]C^k_n=\frac{A^k_n}{k!}=\frac{n!}{k!(n-k)!}[/tex] are the binomial coefficients.
$$(a+b)^n=C_{n}^{0}a^nb^0+C_{n}^{1}a^{n-1}b^1+C_{n}^{2}a^{n-2}b^2+...+C_{n}^{n-1}a^1b^{n-1}+C_{n}^{n}a^0b^n$$

Last time edited 2017-11-06

0

views 339

posts 0

active before 6 mo

 

If you want to write answers, you have to login!