News Categories Users + Create topic Tools Formulynas Matematikos formulių, taisyklių ir pamokų rinkinys Matavimo vienetai Matavimo vienetų sąryšiai ir jų konvertavimas Testai Interaktyvūs realiu laiku sprendžiami matematikos testai Egzaminai Ankstesnių metų matematikos PUPP ir VBE užduotys su sprendimais Log in
       

How to find slope, when two function points is given?

Algebra

Find the slope of the function, when points A(1,3) and B(7,12) belongs to this function?
Any ideas? Maybe is it special formula for finding slope?

Last time edited 2017-11-23

0

views 146

posts 0

active before 5 mo

If you want to write answers, you have to login!