News Categories Users + Create topic Tools Formulynas Matematikos formulių, taisyklių ir pamokų rinkinys Matavimo vienetai Matavimo vienetų sąryšiai ir jų konvertavimas Testai Interaktyvūs realiu laiku sprendžiami matematikos testai Egzaminai Ankstesnių metų matematikos PUPP ir VBE užduotys su sprendimais Log in
       

Distance between two points. Midpoint coordinates

Geometry

Distance between two points
Distance between two plane points [tex]A(x_1;y_1)[/tex] and [tex]B(x_2;y_2)[/tex] can be calculated with this formula: $${AB=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}}$$
Coordinates of the midpoint
Segments [tex]AB[/tex] midpoint [tex]C(x_m;y_m)[/tex] coordinates, when segments end points are [tex]A(x_1;y_1)[/tex] and [tex]B(x_2;y_2)[/tex], can be calculated with these formulas: $${x_m=\frac{x_1+x_2}{2}, \ y_m=\frac{y_1+y_2}{2}}$$

Last time edited 2017-11-06

0

views 249

posts 0

active before 6 mo

 

If you want to write answers, you have to login!